شپش ها
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

H501

لام مونته شپش دامالینا ( بویکولا)

2

H502

لام مونته تخم شپش ( رشک)

3

H503

لام مونته شپش لینوگناتوس

4

H504

لام مونته شپش پتیروس پوبیس

5

H505

لام مونته شپش پدیکولوس

6

H506

لام مونته شپش پولیپلاکس

7

H507

لام مونته شپش تریکودکتس

8

H508

لام مونته شپش فولیکولا

9

H509

لام مونته شپش گونیودس

10

H510

لام مونته شپش گونیوکوتس

11

H511

لام مونته شپش لیپوروس

12

H512

لام مونته شپش مناکانتوس

13

H513

لام مونته شپش منوپون

14

H514

لام مونته شپش هماتوپینوس

15

H515

لام مونته شپش کولمبی کولا

 
 
     
     
     
 
58608 : تعداد بازدید کل 910 : این ماه 21 :دیروز 16 :امروز 3 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت