جرب ها
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

H201

لام مونته نوزاد جرب پزوروپتس

2

H202

لام مونته نوزاد جرب سارکوپتس

3

H203

لام مونته برش بافتی جرب سارکوپتس

4

H204

لام مونته تخم جرب

5

H205

لام مونته جرب خاکزی ( اریباتید مایت)

6

H206

لام مونته جرب دمودکس

7

H207

لام مونته جرب آکاروپیس وودی

8

H208

لام مونته جرب اتودکتس نر

9

H209

لام مونته جرب اتودکتس ماده

10

H210

لام مونته جرب اورنیتونیسوس ( لیپونیسوس)

11

H211

لام مونته جرب پزوروپتس ماده

12

H212

لام مونته جرب پزوروپتس نر

13

H213

لام مونته جرب درمانیسوس

14

H214

لام مونته جرب سارکوپتس نر

15

H215

لام مونته جرب سارکوپتس ماده

16

H216

لام مونته جرب ماکروشیلس

17

H217

لام مونته جرب نوتوادرس

18

H218

لام مونته جرب وارووا

19

H219

لام مونته جرب کنمیدوکوپتس

20

H220

لام مونته جرب کنمیدوکوپتس

21

H221

لام مونته جرب کوریوپتس ماده

22

H222

لام مونته جرب کنمیدوکوپتس

23

H223

لام مونته نوزاد جرب نوتوادرس

24

H224

لام مونته نوزاد جرب کوریوپتس

 
 
     
     
     
 
58616 : تعداد بازدید کل 918 : این ماه 21 :دیروز 24 :امروز 4 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت