انگل شناسی
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

A1

برش بافتی ندول اسپیرو سرکالوپی

2

A2

برش بافتی ندول اونکوسرکاشتر

3

A3

برش بافتی ندول هابرونما در معده اسب

4

A4

لام مونته لارو تریشین ( حاصل هضم عضله)

5

A5

لام مونته کپسول لاروی تریشین در عضله

6

A6

لام مونته کرم نابالغ همونکوس

7

A7

مقطع بافتی پنومونی کرمی

8

A8

مقطع کرم اسکاریس ماده

9

A9

مقطع کرم آسکاریس نر

10

A10

نمونه مری آلوده به کرم گونژیلونما

11

A11

کرم دیروفیلاریا در محلول الکلی

12

A12

کرم پارآسکاریس اکوروم ماده ( در محلول الکلی)

13

A13

کرم پاراآسکاریس اکوروم نر (داخل محلول الکلی)

14

A14

کرم توکساسکاریس لئونینا

15

A15

کرم توکسو کاراکتی در محلول الکلی

16

A16

کرم توکسوکارا کنیس در محلول الکلی

17

A17

کرم ستاریا اکینا در محلول الکلی

18

A18

کرم سینگاموس تراکئا در محلول الکلی

19

A19

کرم فیزالوپترا در الکل

20

A20

کرم ماده اسکریابینما نر

برای مشاهده لیست کامل اینجا را کلیک نمایید.

 
 
     
     
     
 
58615 : تعداد بازدید کل 917 : این ماه 21 :دیروز 23 :امروز 4 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت