حلزونها
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

H301

جعبه کامل حلزون شناسی ( دیواری)

2

H302

حلزون لیمنه استاگنالیس

3

H303

حلزون بولاینوس

4

H304

حلزون بیتینیا

5

H305

حلزون بیومفالاریا

6

H306

حلزون تئودوکسوس doriae

7

H307

حلزون تئودوکسوس euphraticus

8

H308

حلزون زیرینا

9

H309

حلزون فوماشیا

10

H310

حلزون فیزا

11

H311

حلزون لیمنه آپالوستریس

12

H312

حلزون لیمنه آ گدروزیانا

13

H313

حلزون لیمنه آ اوریکولاریا

14

H314

حلزون لیمنه آ ترونکاتولا

15

H315

حلزون ملانوئیدس

16

H316

حلزون ملانوپسیس

17

H317

حلزون هلیسلا

18

H318

حلزون هلیکس

19

H319

لام مونته رادولای حلزون

 
 
     
     
     
 
58603 : تعداد بازدید کل 905 : این ماه 21 :دیروز 11 :امروز 1 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت