تک یاخته ها
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

T1

لام مونته آناپلاسما

2

T2

لام مونته اماستیگوت لیشمانیوز ( انریتی)

3

T3

لام مونته آماستیگوت لیشمانیوز (تروپیکا)

4

T4

لام مونته آماستیگوت لیشمانیوز ( دنوانی)

5

T5

لام مونته آنتاموبا هیستولیتیکا ( کیست و تروفوزوایت)

6

T6

لام مونته آنتاموباکولی ( کیست و تروفوزوایت)

7

T7

لام مونته بابزیا

8

T8

لام مونته برش بافتی شیزونت آیمریا

9

T9

لام مونته برش بافتی گامت آیمریا

10

T10

لام مونته برش بافتی هیستوموناس

11

T11

لام مونته برش بافتی کیست توکسوپلاسما

12

T12

لام مونته برش بافتی کیست سارکوسیست

13

T13

لام مونته پروماستیگوت لیشمانیوز

14

T14

لام مونته پلاسمودیوم فالسی پاروم

15

T15

لام مونته تریپانوزوم اوانسی

16

T16

لام مونته تریکوموناس

17

T17

لام مونته تیلریا

18

T18

لام مونته زوایت توکسوپلاسما

19

T19

لام مونته زوایت سارکوسیست

20

T20

لام مونته ژیاردیا ( تروفوزوایت)

برای مشاهده لیست کامل اینجا را کلیک نمایید.

 
 
     
     
     
 
58612 : تعداد بازدید کل 914 : این ماه 21 :دیروز 20 :امروز 4 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت