آسیب شناسی
توضيح محصول:

ردیف

کد کالا

شرح کالا به فارسی

شرح کالا به انگلیسی

تعداد

1

P1

هیپر پلازی پروستات

Prostatic hyperplasia

2

P2

لیومیوما

Leiomyoma

3

P3

استئوسارکوم

Osteosarcoma

4

P4

سمینوما

Seminoma

5

P5

کارسینوم مهاجم مجرائی پستان

Infiltrating ductal carcinoma

6

P6

پولیپ آندوسرویکس

Endocervical polyp

7

P7

کارسینوم اسکوآموس برونش

Bronchi s.c.ca

8

P8

گلیوبلاستم مولتی فرم

Glioblastoma multiform

9

P9

سرویسیت

Cervicitis

10

P10

کارسینوم ترانزیشینال مثانه

Urinary –bladder t.c.ca

11

P11

هیپرپلازی کیستیک آندومتر

Cystic ometrial hyperplasia

12

P12

خال اینترادرمال

Intradermal nevus

13

P13

هاشیماتو

Hashimoto,s disease

14

P14

هموروئید

Hemorrhoid

15

P15

کارسینوم اسکوآموس پوست

Skin, s.c.ca

16

P16

سیستادنومای سروموسینی تخمدان

Ovary, sermucinous cystadenoma

17

P17

آپاندیست حاد

Acute app icitis

18

P18

آدنوکارسینومای روده بزرگ

Colon, adenocarcinoma

19

P19

متاستاز کارسینوما به کبد

Liver, metastatic carcinoma

20

P20

مول هیداتیفرم

Hydatidiform mole

21

P21

کارسینومای کلیه

Renal cell carcinoma

22

P22

کارسینوم اسکواموس گردن رحم

Cervix, s.c.ca

23

P23

تومور ویلمز

Wilm,s tumor

24

P24

دسیدوا

Deciduas

25

P25

سیستادنوم موسینی تخمدان

Ovary, mucinous cystadenoma

برای مشاهده لیست کامل اینجا را کلیک نمایید.

 
 
     
     
     
 
58611 : تعداد بازدید کل 913 : این ماه 21 :دیروز 19 :امروز 5 :تعداد افراد آنلاین : بازدید های سایت